Flexodruk jest technologią druku wypukłego, wykorzystującą elastyczną formę drukową umożliwiającą zadruk wsiąkliwych podłoży drukowych

2021-03-04

Ponadto flexodruk wykonujemy przy użyciu różnorodnych farb: wodnych, solwentowych. Flexodruk zapewnia najwyższą jakość nanoszonych wzorów. Drukarnia Flexodruk w Jaśle jest jedną z najnowocześniejszych drukarń etykietowych w Polsce od samego początku wykorzystująca innowacyjne rozwiązania i technologię maszyn wąskowstęgowych Gallus. Flexodruk jest technologią druku wypukłego, wykorzystującą elastyczną formę drukową umożliwiającą zadruk wsiąkliwych podłoży drukowych. Drukarnia Jasło oferuje usługi w zakresie: druk offsetowy i fleksograficzny, kaszerowanie, sztancowanie, oprawy introligatorskie.