Natomiast gazowe systemy gaśnicze są stosowane wtedy kiedy nie jest wskazane użycie wody do gaszenia pożaru

2019-10-11

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe stosujemy w obiektach, w których duże znaczenie ma wartość materialna znajdujących się tam przedmiotów oraz istotna jest ciągłość pracy urządzeń objętych ochroną (m. Gaśnicze działanie dwutlenku węgla polega na redukcji stężenia tlenu w powietrzu chronionej strefy. Ponadto mgła ogranicza rozprzestrzenianie się promieniowania cieplnego. Natomiast gazowe systemy gaśnicze są stosowane wtedy kiedy nie jest wskazane użycie wody do gaszenia pożaru. CO2 , zależnie od kształtu dyszy będzie użyty jako gaz, mgła lub śnieg, zawsze jednak nie pozostawia odpadów zanieczyszczających. Rozbicie wody na drobne kropelki wzmaga efekt chłodzenia, a tworząca się para wodna obniża stężenie tlenu. Stałe urządzenia gaśnicze dzielimy na tryskaczowe i wodne. Stałe urządzenia gaśnicze gazowe mają za zadanie ugasić pożar w jego fazie początkowej i utrzymać stężenie gaśnicze w pomieszczeniu przez dłuższy czas. Instalacje gaśnicze gazowe są stosowane w sytuacjach, gdy inne instalacje gaśnicze (np. Stałe urządzenia gaśnicze (SUG) to automatyczny system przeciwpożarowy na stałe związany z budynkiem i przeznaczony na gazowe środki gaśnicze. Systemy mokre można instalować w pomieszczeniach, w których nie występują temperatury poniżej zera. W niektórych przypadkach preferowane są instalacje gaśnicze wielostrefowe, dysponujące wspólnym zapasem środka gaśniczego. Oferowane przez nas systemy Aquamist charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością. Systemy te znalazły zastosowane w ochronie przeciwpożarowej tuneli kablowych, transformatorów, turbin gazowych, pras przemysłowych oraz urządzeń technologicznych dla przemysłu chemicznego i drzewnego. MicroDrop - mgła wodna - niskociśnieniowy system gaśniczy. W naszym portfolio znajdują się systemy gaszenia gazem, wodą (w tym tryskaczowe, zraszaczowe i pianowe) oraz mgłą wodną. Wszelkiego typu systemy alarmowe dają gwarancję szybkiej reakcji na pożar oraz możliwość powiadomienia straży pożarnej o powstałym zagrożeniu. Samoczynne instalacje gaśnicze zamontowane w strefie pożarowej stanowią element zmniejszający zagrożenie. W miejscach, w których znajdują się urządzenia techniczne, sprawdzają się natomiast systemy gaszenia mgłą. Stężenie gaśnicze jest uzyskiwane w czasie nie dłuższym niż 60 sekund od momentu wyzwolenia gazu, a następnie utrzymywane przez co najmniej 10 minut. Instalacje zraszaczowe wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. Dlatego stosuje się w nich systemy stałych urządzeń gaśniczych.