Większość przeprowadzanych pomiarów dotyczy urządzenia do analizy zanieczyszczeń powietrza

2019-10-12

Nasze usługi pozwalają na dokonanie kompleksowej oceny systemu ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Różne rodzaje maty modularnej, która stanowi podstawę przenośnika, umożliwiają wszechstronne wykorzystanie tego urządzenia w wielu gałęziach przemysłu, także spożywczego. Przenośniki łańcuchowe to urządzenia służące do poziomego transportu płyt i pakietów. Większość przeprowadzanych pomiarów dotyczy urządzenia do analizy zanieczyszczeń powietrza. Urządzenia pozwalają również na rejestrowanie danych. Dysponujemy czterema mobilnymi laboratoriami, wyposażonymi w urządzenia umożliwiające jednoczesny pomiar w kilku punktach pomiarowych. Seria detektorów Eagle umożliwia 100% wykrywanie zanieczyszczeń w produktach w tym: metalu, kamieni, tworzyw sztucznych o dużej gęstości i zwapnionych kości. Takie urządzenia nie tylko ograniczają ilość zanieczyszczeń nawet o 99,7 proc. Na ilość zanieczyszczeń w powietrzu w dużej mierze wpływa funkcjonowanie systemu HVAC oraz jego odpowiednia konserwacja. Źródeł zanieczyszczeń powietrza w budynkach jest wiele. – Podejmujemy szeroko zakrojone działania mające na celu edukowanie ludzi i uwrażliwianie ich na kwestie zanieczyszczeń i złej jakości powietrza w pomieszczeniach. – Design w branży AGD jest bardzo istotny, ponieważ cały czas mamy te urządzenia na widoku. Ogólnie rzecz ujmując, ich stężenie jest bardzo niskie, dlatego wymagane jest zastosowanie analizy na poziomie śladowym. Nowo zoptymalizowane algorytmy energii MDX dual dla zwiększonej wykrywalności zanieczyszczeń w zastosowaniu wobec nietypowych produktów są już dostępne. Takie urządzenie, w zależności od modelu i filtra, potrafi zredukować poziom zanieczyszczeń nawet o 99,7 proc. Stąd coraz większą popularnością na rynku cieszą się domowe urządzenia do oczyszczania powietrza – przydatne do zapobiegania czy minimalizowania występowania chorób układu oddechowego. Nowoczesne urządzenia tego typu cechuje funkcjonalność kilku mierników łącząc ją w jednym, kompaktowym przyrządzie pomiarowym. Instalowanie stacjonarnych systemów ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń obliguje do przeprowadzania pomiarów równoległych w celu sprawdzenia poprawności wskazań. Oferowane na rynku wilgotnościomierze nabyć można jako urządzenia przenośne oraz stacjonarne. Na poziom zanieczyszczeń powietrza bez wątpienia wpływa skuteczność konserwacji instalacji HVAC. Nawet niewielkie ilości zanieczyszczeń mogą spowodować poważne skutki uboczne. Warto podkreślić, że urządzenia tego typu szczególnie sprawdzają się podczas prac lutowniczych i klejenia, gdzie bardzo często powstają nieprzyjemne opary.